Huisregels

Huisregels

Om de sfeer optimaal te behouden, heeft Lentefeesten Beuningen een aantal regels opgesteld. Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Bij betreding van het evenemententerrein gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.

Algemene regels en verboden

 1. Er worden géén alcoholische dranken verstrekt en genuttigd aan eenieder jonger dan 18 jaar. Tot de leeftijd van 25 jaar kan om legitimatie worden gevraagd.
 2. Op en bij toegang tot het evenemententerrein kunt u gevisiteerd worden door beveiligingspersoneel/bestuursleden van de organisatie. 
 3. Het is verboden glaswerk, flessen, blikjes e.d. met (alcoholische) dranken mee te brengen welke niet zijn verstrekt door de organisatie. 
 4. Bij overmatig alcoholgebruik kan verstrekken van alcoholische drank geweigerd worden of wordt u geïnstrueerd het evenemententerrein te verlaten. 
 5. Het is verboden drugs voor handen te hebben, aan te bieden of te gebruiken op het evenemententerrein. O.a. cf. Art. 2.74 APV 
 6. Het is verboden om wapens, waarmee openbare orde of veiligheid van bezoekers verstoord kan worden, te hebben op het evenemententerrein, cf. Art. 2.26 lid 3 APV. 
 7. In het geval van een calamiteit kan het evenemententerrein ontruimd worden. Aangewezen locaties hiervoor zijn de Julianapassage óf het Mauritsplein. Volg hiervoor de instructies van de organisatie en hulpverlening op. 

Handhaving van huisregels

 1. Deze regels worden gehandhaafd doorbestuursledenvan de organisatie, beveiligingspersoneelin opdracht van de organisatie en aangewezen ambtenarenzoals Politieen BOA.
 2. Bezoeker kan de toegang tot het evenemententerrein worden geweigerdof ontzegdo.b.v. deze huisregels of verstoring van deopenbare orde cf. Art. 2.26 APV.
 3. Bij het niet opvolgen van instructies, van beveiligingspersoneel/leden van de organisatie, kan besloten worden om Politie in te schakelen.
 4. Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht aanwijzingen op te volgen van aangewezen ambtenaren(zoals Politie, BOA, Brandweer en overige hulpverlening), cf. Art. 2.26 lid 4 APV

Aansprakelijkheid

 1. Bezoekers betreden het evenemententerrein op eigen risico.
 2. De organisatie is niet aansprakelijkvoor enige vorm van schade aan ofvermissingenvanpersoonlijke eigendommen.
 3. Op en rond het evenemententerrein, in de openbare ruimten, worden foto’s en video’s gemaakt met het doel tot publicatie, achteraf kan bij de organisatie een verzoek ingediend worden tot verwijderen van gepubliceerd beeldmateriaal.